fbpx

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Czech DPO Office s.r.o.

Anny Letenské 7, Praha 2 – Vinohrady

webové stránky: www.czechdpooffice.eu

e-mail: poverenec@czechdpooffice.eu

 

Veškeré dotazy ohledně ochrany a zpracování osobních údajů prosím

směřujte na našeho pověřence. Dotazy můžete zasílat prostřednictvím

kontaktního formuláře, který naleznete na výše uvedeném webovém portálu

nebo zde.

Ochrana osobních údajů

1) OBECNÉ USTANOVENÍ

společnost Oční klinika Horní Počernice s.r.o. bere ochranu osobních údajů všech svých klientů velmi vážně. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Společnost Oční klinika Horní Počernice s.r.o. je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 „správcem Vašich osobních údajů“ a jakožto správce osobní údaje zpracovává pro účely výkonu své podnikatelské činnosti v souladu s platnou legislativou na základě právního základu.

V souladu s Nařízením EU 2016/679 naše společnost jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je za naši společnost kontaktním místem pro subjekty údajů.

Veškeré dotazy ohledně ochrany a zpracování osobních údajů prosím směřujte na našeho Pověřence.

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Czech DPO Office s.r.o.

Anny Letenské 7, Praha 2 – Vinohrady

webové stránky: www.czechdpooffice.eu

e-mail: poverenec@czechdpooffice.eu

Dotazy můžete zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře, který naleznete na výše uvedeném webovém portálu nebo ZDE.

 

2) ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ÚČEL

Rozsah zpracovávaných osobních údajů je individuální, podrobné informace o zpracování osobních údajů Vám na základě žádosti poskytne náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány v rámci plnění zákonných povinností a poskytnuté lékařské péče.

 

3) ZPRACOVATELÉ DAT

Pokud pro některé vybrané specializované činnosti v rámci poskytované lékařské péče využíváme smluvních partnerů, je smluvní vztah uzavřen pouze se společností, která zaručuje dodržování Nařízení EU 2016/679.

 

4) OCHRANA SVĚŘENÝCH DAT

Veškerá pracovávaná data jsou chráněna pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Přenos dat mezi webem a uživatelem je realizován výhradně přes šifrované spojení, které zabezpečuje protokol HTTPS (SSL certifikát), kde jsou odchozí data zasílána šifrovaně a chráněna tak před zneužitím třetí stranou.

 

5) PODMÍNKY A POUČENÍ O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

Podmínky ochrany osobních údajů:

  • Na tomto webu zpracováváme prostřednictvím rezervačních a dalších webových formulářů tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, věk
  • Uváděné osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám, pokud zákonná povinnost neudává jinak
  • Osobní údaje uživatele ukládáme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze zákona. Po jejím uplynutí jsou údaje vymazány.

Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů. Máte právo:

  • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • Právo na informace o zpracování údajů – můžete požadovat informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje
  • Právo na přenositelnost – máte právo na požadavek, abychom předali vaše osobní údaje třetí straně
  • Právo na projevení nesouladu – v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na našeho Pověřence.
  • Právo na získání kopie zpracovávaných Vašich osobních údajů

 

6) COOKIES A ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ V PROHLÍŽEČI

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Cookies jsou malé datové soubory tvořený písmeny a číslicemi, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně.

Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, kde podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zcela zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

 

7) PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

Osobní údaje zpracováváme v České republice, případně v členských státech EU. Do zemí mimo EU osobní údaje předáváme pouze na základě žádosti pacienta nebo nadřízeného orgánu, a to v rozsahu stanoveném zákonem.

 

9) OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  • Webová prezentace společnosti Oční klinika Horní Počernice s.r.o může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na které se toto prohlášení o ochraně údajů již nevztahuje

V případě jakýchkoliv dotazů, vztahujících se k ochraně osobních údajů prosím kontaktujte našeho Pověřence

 

Tyto zásady nabyly účinnosti dnem 25.5.2018