fbpx

Doživotní záruka

Co u nás znamená výraz doživotní záruka

,,Doživotní záruka“ je v medicíně termín nepoužívaný a je samozřejmostí a slušností každého lékaře poskytovat následnou pooperační péči.

V našem systému zdravotnictví jsme si zvykli na bezplatnou zdravotní péči, která samozřejmě bezplatnou není, ale je hrazena systémem zdravotního pojištění. Pokud však zdravotní výkon není hrazen z tohoto pojištění, je hrazen pacientem, či klientem. Cena každé operace při výkonu se odvíjí od celkových nákladu na poskytnutou péči.

Pokud tedy v našem případě používáme termín poskytnutí takzvané ,,záruky“ na operační výkon, jedná se o pojištění, či předplacení klienta na eventuálně delší následnou péči, která je ohraničena intervalem a to například na rok, dva, nebo do konce života.
To znamená, že klient/pacient v souvislosti s operací neplatí po určenou dobu žádné výkony, ani žádnou léčbu spojenou s daným výkonem.
Refrakční operace jsou v současné době velice bezpečné a jejich výsledky jsou stabilní v čase. Přesto v některých výjimečných případech může dojit k mírné změně dioptrii, která může nebo nemusí s operací souviset. Jedná se o přirozený vývoj vady, neboť lomivost oka se s věkem mění. V těchto případech lze využít bezplatné vyšetření a eventuální dokorekci z formy připlacení na operaci a to právě dle zvoleného typu, či druhu operace.
Vzhledem k tomu, že ve vedení klinik jsou v některých případech nelékaři, začali nazývat tuto formu příplatku ,,zárukou“, což považujeme za nevhodný termín. V užším smyslu ,,zárukou” kvalitního provedení operace jsou z mého pohledu zkušenosti lékařů a zvolené technologie.

Shrnutí:
Termín ,,záruka“ není zárukou bezpečnosti, ale je předplacením následně poskytnuté péče v čase. Výhodou se stává pro ojedinělé případy, kdy je skutečně nutná dokorekce a to dle již výše zmíněných příčin. Operace a péče jsou uhrazeny z předplacených záloh, nebo z příplatků za interval poskytované následné péče u dalších klientů/pacientů.
Zjednodušeně napsáno jedná se o formu pojištění eventuální následné pooperační péče na zvolenou dobu dle výběru klienta.

Doživotní záruka se nevztahuje, nebo zaniká:

  1. Při zhoršení vidění na základě úrazu oka, nebo s ohledem na jiné onemocnění rohovky.
  2. Při šedém, zeleném zákalu, presbyopii, eventuálně jiném onemocnění zraku, které se projeví až po laserové operaci.
  3. Při onemocnění oka v souvislosti s celkovými nemocemi, jako je nejčastěji cukrovka, infekční onemocnění, revmatická onemocnění, onemocnění sítnice v souvislosti s vyšším věkem.
  4. V případě nálezů a změn rohovky (tloušťka, změna zakřivení, suché oko), při kterých další operace na rohovce nedoporučujeme.
  5. Dále doživotní záruka zaniká při porušení pooperačního režimu.