fbpx

Odborné články

Odborné články našich lékařů

Za metodu volby v současné době považuji pouze techniku LASIK, eventuelně FemtoLASIK a novou metodu ReLEx SMILE (operace bez lamely, bez narušení povrchu a ve stromatu rohovky).

Používání starších metod typu PRK, LASEK a Epi-LASIK vede k odlaserování povrchových částí rohovky, kde je rohovka nejpevnější, nejvíce nervově a energeticky zásobená. Odstranění této části povrchu rohovky nejenže s sebou nese větší riziko zánětlivých komplikací, bolestivost a pomalejší hojení, ale zároveň způsobuje nenapravitelné škody na povrchu rohovky. Uměle vytvořené nové rozhraní zhoršuje přenos frekvencí vyšších řádů a tím zhoršuje kontrastní citlivost. Tím, že je rohovka v povrchových částech nejvíce inervovaná, snesení těchto nervů (odstranění veškeré tkáně včetně nervové) má za následek porušení povrchové citlivosti rohovky a to je jedna z mnoha příčin suchého oka a povrchové hypotrofiky (narušení výživy povrchových částí rohovky). Z toho důvodu po těchto operacích pacienti častěji pozorují diskomfort. Propagovat tyto metody považuji za škodlivé a naprosto neetické. I když v počátku se vždy nemusí ukazovat, že toto narušení bude mít tak zásadní význam. Naštěstí jsme si již po 20ti letech používání těchto metod zcela jisti, že právě hypostézie a hypotrofika tento závažný diskonfort vytváří!

Z toho důvodu naše klinika doporučuje pouze dvě metody a to v současné době nejvíce využívanou metodu FemtoLASIK, s vytvořením lamely femtosekundovým laserem a zcela nejnovější metodu ReLEx SMILE společnosti Zeiss, která vůbec nenarušuje povrch rohovky a je bez lamely. Principem této metody je vyjmutí femtosekundovým laserem vytvořeného disku ze stromatu rohovky tunýlkem o velikosti 3-4 mm.

Nyní má Oční klinika Horní Počernice největší zkušenosti s technologií ReLEx SMILE v Evropě, kterou jsme do České republiky zavedli a máme s ní nejlepší zkušenosti ve smyslu kvality zrakové ostrosti, refrakční vady a pooperačního diskomfortu.

MUDr. Richard Havránek
vedoucí lékař a majitel oční kliniky

Co je lepší, nosit brýle či jít na operaci očí?

Co je lepší, chodit v botech nebo bosky. Máme spoustu možností, jak si vybrat, stejně tomu je tak i s brýlemi. Pro někoho jsou neoddiskutovatelnou pomůckou a nutností, pro někoho ochranou před sluníčkem, pro někoho módním doplňkem. Mohou vyjadřovat i image až postoje člověka. Pro někoho jsou otravou, pro jiného stresujícím problémem.
Naše klinika se zabývá refrakční chirurgií více jak 6 let a to na té nejvyšší úrovni. V současné době disponujeme jedním z nejzkušenějších týmů refrakčních chirurgů na světě. Počty odoperovaných pacientů a jejich soubory udivují kolegy v Evropě i v zámoří. V letošním roce jsme přesáhli hranici deseti tisíc refrakčních operací. Stále sledujeme nejnovější tendence a někteří naši lékaři se podílejí i na vývoji nových implantátů i metodik.

Kdy je ten správný čas zbavit se brýlí?

Každý lékařský obor má svá omezení a to platí i o refrakční chirurgii. Není to tedy jen tak řezat do očí nebo si nechat vyměnit čočku.

Jak tedy postupovat, když se chceme zbavit brýlí ?

Musíme vždy zvážit své a pro a proti /cost to benefit/. Nehrnul bych se do operace v dětském věku, když se oko ještě vyvíjí a korekce se jistě bude měnit. Pokud Vám bylo 18 let, záleží jen na Vás, jestli se rozhodnete zbavit se brýlí. Stabilita a vývoj vady může a nemusí být ukončen, ale odoperovaných pacientů v tomto věku máme okolo 20% z celkového počtu 19 tisíc operací a počet dokorekcí nepřesáhl u této skupiny 3%. U ostatních pacientů se s věkem riziko snižuje.

Dalším omezením je způsob života.

U laserových operací prakticky neexistuje omezení než jiné onemocnění oka a tenká rohovka. I v takovém případě máme řešení v podobě nitrooční čočky, která neporuší akomodaci. U starší populace nad 45 let věku je vhodnější implantace čoček do nitra oka po předchozí výměně čiré či zkalené čočky/operace šedého zákalu/. Tady jsou rovněž omezení ve smyslu pracovního zařazení, či dalších onemocnění oka, především pak při onemocnění sítnice a poruše zrakové ostrosti z jiného důvodu než je zkalení čočky či oční vady /myšleno vady lomivosti oka/. Nebudeme jistě implantovat multifokální čočku hvězdářovi či očnímu chirurgovi, ale v tomto případě zvolíme monofokální čočku např. s asférickou úpravou, která ještě zlepší tvorbu obrazu na sítnici.

Možností současné refrakční chirurgie jsou skutečně nepřeberné. Od volby různých technik korekce rohovkové chirurgie s použitím wavefront a femtolasiku k vytvoření lamely až po nejnovější technologie bez porušení celistvosti rohovky při metodě relex smile, kde se již nevytváří lamela, šetří se nervová zakončení rohovky a nezasahuje se do povrchových vrstev rohovky. Stejně tak je tomu i u nitrooční chirurgie, kde máme možnost použít nejen bifokální/ dříve označení multifokální nitrooční čočky/ ale i trifokální čočky, které ještě více řeší a simulují akomodaci. Co se týká šetrnosti výkonu, lze použít takzvanou techniku femtofaka, kdy se řezy neprovádí skalpelem, ale nářezy rohovky i čočky uvnitř oka jsou provedeny femtolaserem, čímž se výrazně zlepšuje komfort jak pro pacienta, tak i pro lékaře a zvýší se přesnost a sníží rizika nitroočních refrakčích operací včetně operací šedého zákalu. Bohužel rozvoj techniky i odborností přínaší potřebu velmi drahého a špičkového vybavení. To jde ruku v ruce i s tím, že i při vysokých počtech odoperovaných pacientů je oční mikrochirurgie stále jedním z nejdražších a nejobtížnějších lékařských oborů . I zde však naše pracoviště mají řešení. Je možné si zvolilt méně finančně náročnout techniku, či se spokojit s brýlemi, které naše optiky také nabízejí, včetně očního vyšetření a zhotovení brýlí obvykle do jedné hodiny.

Využijte náš tým zkušených lékařů, optiků a sestřiček.

MUDr. Richard Havránek,
vedoucí lékař a majitel Oční kliniky Horní Počernice

První návštěva očního lékaře může být u dítěte provázena strachem z nového a neznámého. Proto vám přinášíme několik rad a tipů, jak se doma připravit, aby vyšetření bylo pro dítě co nejpříjemnější a zároveň pro lékaře co nejpřínosnější.

Vysvětlete dítěti, co ho čeká, snažte se ho namotivovat k budoucí spolupráci v ordinaci, připodobněte vyšetření ke hře – pro vyšetření specifických zrakových funkcí se často využívají různě barevné filtry, sklíčka a čočky, speciální brýle, neobvyklé obrazce a zajímavé světelné efekty, což může pomoci vzbudit zvědavost dítěte a zájem aktivně se na vyšetření podílet.

Měření dioptrií vyžaduje, aby se dítě alespoň na malou chvilku soustředěně zadívalo do okuláru měřícího přístroje. Ukažte dítěti obrázek přístroje a popište, jaký bude jeho úkol. Pro napodobení pocitu z pohledu do přístroje trénujte s dítětem pohled do papírové trubičky, klíčové dírky či krasohledu.

Vyšetření vidění se obvykle provádí pro každé oko zvlášť, po zakrytí jednoho oka, což můžete střídavým zakrýváním jednoho a druhého oka doma dítěti ukázat – v ordinaci už pak nepůjde o neznámý zážitek.

Úroveň zrakové ostrosti se posuzuje pomocí tzv. optotypů. Zde si můžete stáhnout soubor se zkušebními obrázky a znaky a v klidu je doma s dítětem natrénovat – dítě si na optotyp zvykne, což následně usnadní průběh vyšetření.

MUDr. Markéta Komrsková a Petra Panochová,
dětská ambulance Oční kliniky Horní Počernice

Ortoptika je specializovaný oční obor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu poruch binokulárních funkcí při šilhání (strabismu), tupozrakosti (amblyopii) a dvojitého vidění (diplopii). Jedná se o určitý druh rehabilitace, při kterém dochází k nácviku spolupráce očí prostřednictvím speciálních metod, přístrojů, filtrů a hranolových skel (prismat).

Indikaci ortoptického cvičení předchází komplexní vyšetření očním lékařem a nastavení správné korekce. Pokud je cvičení doporučeno, dítě dochází do cvičebny zpravidla 1x týdně na dobu 30-40minut. Péče je v naší ordinaci plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Cvičení jsou sestavena individuálně k věku, vyspělosti a schopnostem dítěte a také dle typu a rozsahu zrakové vady. Jedná se o dlouhodobou, často se opakující terapii. Ve výsledku však léčba vede ke správné oční spolupráci, což je důležitá schopnost pro dobré pracovní uplatnění a zkvalitnění života.

Ortoptika obnáší:

  1. Ortoptický rozbor

Ortoptický rozbor se provádí vždy před začátkem ortoptického cvičení pro diagnostické zhodnocení zrakové poruchy a aktuálního stavu binokulární spolupráce.  V závěru série cvičení se poté rozbor opakuje pro zhodnocení stavu po probíhající léčbě před kontrolou u očního lékaře.  Je možné jej provést i u dospělých pacientů s diplopií, která může vzniknout z různých příčin (úrazy, mozkové příhody, metabolická či nádorová onemocnění aj.)

Ortoptický rozbor zahrnuje zjištění zrakové ostrosti do blízka a do dálky, vyšetření motility, konvergence a fixace, zakrývací test ke zjištění typu a velikosti šilhání, zjištění stavu a stupně binokulárního vidění v prostoru (Worthův test, Bagoliniho skla, prismata) a na přístrojích (synoptofor, cheiroskop) a vyšetření přítomnosti a hloubky prostorového vidění. Dle spolupráce rozbor trvá 30 – 60 minut.

  1. Pleoptická cvičení

Pleoptika zahrnuje soubor stimulačních cvičení, jejichž cílem je zlepšení zrakové ostrosti tupozrakého oka. Rozlišujeme cvičení aktivní, při kterých je dítě aktivně zapojeno, a cvičení pasivní, při kterých dochází ke stimulaci oka na přístrojích v ortoptické cvičebně pod dohledem ortoptistky. Cvičení je založeno na spolupráci oko-ruka, oko-noha, oko-paměť a maximálně využívá přirozenou hravost a fantazii dítěte. Pro úspěšnou léčbu tupozrakosti je nezbytné i pravidelné domácí cvičení. Vhodné je např. obkreslování, vypichování, vystřihování, navlékání korálků, společenské hry aj. Nejvyšší úspěšnost léčby lze očekávat u dětí do 6 let, u starších dětí jsou výsledky velmi individuální.

  1. Ortoptické cvičení

Ortoptickým cvičením dochází k nácviku oční spolupráce. Cvičení probíhá na přístrojích a pomocí různých pomůcek, např. troposkop, stereoskop, cheiroskop, prismata aj. Indikováno je u pacientů se šilháním, po operaci šilhání, po rozcvičení tupozrakého oka pleoptickou léčbou, ale i u dospělých pacientů s diplopií.

Bc. Petronela Weberová
dětské ortoptické pracoviště Oční kliniky Horní Počernice