fbpx

OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU

Bezpečná a spolehlivá léčba šedého zákalu

Šedý zákal a jeho léčba je na Oční klinice Horní Počernice standardně bez doplatků a plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

Šedý zákal, neboli katarakta obtěžuje v komfortu vidění převážně pacienty starší 60 let. Samotný fakt operace očí, tedy zásah do zrakového systému, vyvolává v nejednom pacientovi úzkost a strach. Naštěstí je dnešní medicína natolik vyspělá, že se jedná o rutinní zákrok.

Šedý zákal (katarakta) je nemoc oka, při níž se čočka zakalí, a pacient vidí, jako by se díval přes pomalu zamrzající okno.

Na vyšetření šedého zákalu není třeba se objednávat, můžete přijít do naší ambulance bez objednání.

Rozlišujeme kataraktu získanou (vyskytuje se převážně po 60. roce života, čočka je tvrdší a ztrácí svou průhlednost), vrozenou (např. infekční onemocnění matky během těhotenství), traumatickou (např. pronikající poranění, tupý náraz oka, elektrický výboj) a toxickou (např. při užívání některých léků).

Tvorbu šedého zákalu mohou urychlit také některá celková onemocnění (např. cukrovka, kožní choroby, kloubní onemocnění). Symptomem šedého zákalu je zamlžené vidění jako přes rozlité mléko (oko ale nebolí), nepříjemné oslňování a citlivost na silnější světlo (např. sluneční), oslňování při nočním řízení automobilu. Pacient nevidí barvy tak sytě jako na druhém oku. Při pohledu jedním okem se mu předměty jeví zdvojeně. Katarakta se může projevit též narůstající krátkozrakostí.

Operační techniky u operace šedého zákalu

Zcela novou, špičkovou operační techniku pro operace šedého zákalu či refrakčních nitroočních operacích nabízí femtosekundový laser Alcon® LenSx®. Je to první femtosekundový laser používaný k operacím šedého zákalu. Jako první získal schválení FDA pro operace v USA i evropský certifikát CE.
Při laserové operaci se nepoužívá žádný skalpel. Je nahrazen laserovým paprskem řízeným počítačem.
Tato metoda je daleko přesnější než vytváření řezů manuálně nožem či jehlou. Laser umožňuje provedení vstupního řezu, otevření předního pouzdra čočky a fragmentaci čočky.

Je-li potřeba, umožňuje i korekci předoperačního astigmatismu. Tato metoda zaručuje daleko větší komfort pro pacienta.

  • Přístrojem disponuje jen několik klinik v Evropě.
  • Femtosekundový laser Alcon® LenSx® poskytuje dokonalou přesnost, bezpečnost a rychlejší návrat zrakových funkcí. Operace šedého zákalu je přísně individualizovaná na míru každému oku.
  • Laserem asistovanou operaci  FEMTOFAKO femtosekundový laserem Alcon® LenSx® využilo na naší klinice již vice než 750 klientů. Nejvíce v ČR!
  • Dosavadní zkušenosti potvrzují výhody tohoto špičkového přístroje, jako jsou větší bezpečnost, přesnost a šetrnost nitroočního zákroku. FEMTOFAKO se tak stává nedílnou součástí moderní operace lidské čočky.

Více o této metodě a přístroji zde

Pro větší přesnost operačního refrakčního výsledku u pacientů s kataraktou, nebo refrakčních nitrooční operací.

  • Optimalizace plánování a průběhu vlastní operace pro každého pacienta individuálně.
  • Zobrazení – keratometrie ( zakřivení rohovky), pupilometrie (měření velikosti zornice), detekce sklerálních cév, limbu rohovky, zornice a duhovky
  • Plánování – vzorec pro kalkulaci IOL, umístění incisí, centrace IOL a označení osy rotace torické IOL pro každého pacienta
  • Navigace – centrace IOL, zobrazení os, umístění incisí, počítá s cyklotorzí. Projekce údajů do operačního mikroskopu a femtosekundového laserového systému LenSx
  • Výsledek – optimální umístění incisí, eliminace indukovaného astigmatismu u pacientů po operaci čiré nebo zkalené čočky, optimalizace efektivní polohy nitrooční IOL, především torické IOL.

Oční klinika Horní Počernice zakoupila jako první v České republice zcela nový přístroj firmy Alcon – CONSTELLATION® Vision Systém. Tento unikátní systém kombinuje špičkový fakoemulsifikační přístroj pro operaci šedého zákalu s nejmodernějším zařízením pro operace zadního segmentu, tj. sklivce a sítnice.

Přístroj je na klinice v provozu od 1. září 2009 a je využíván kataraktovými i sítnicovými chirurgy. Zakoupením tohoto přístroje pokračujeme v trendu vybavit operační sály nejmodernějšími systémy, a umožnit tak chirurgům i pacientům dokonalé výsledky mikrochirurgických zákroků.

Oční klinika Horní Počernice zaručuje pacientům milý a profesionální přístup lékařů a sester, operatéry s největší zkušeností operací šedého zákalu a také příjemné prostředí nově zrekonstruované kliniky.

Kombinace Femtofako LenSx a Verion je nejvhodnější způsob implantace Vaší nitrooční čočky.

Operace je prováděna laserem, který je naváděný pomocí počítače. Jedná se o nejpřesnější a nejšetrnější operaci na světě.

POZOR! Kombinací těchto technologií nedisponuje žádná jiná oční klinika v ČR a SR

Femto-Fako LenSx

Certifikát

alcon_certifikat