fbpx

FEMTOSEKUNDOVÝ LASER LENSX®

Laserová operace šedého zákalu femtosekundovým laserem LenSx® je k dispozici i na naší klinice.

Zcela novou, špičkovou operační techniku při operacích šedého zákalu či refrakčních nitroočních operacích nabízí femtosekundový laser LenSx®.


Femtosekundový laser LenSx® je technická revoluce v operacích nitrooční čočky.

 • Je to první femtosekundový laser používaný k operacím šedého zákalu. Jako první získal schválení FDA pro operace v USA i evropský certifikát CE.
 • Při laserové operaci se nepoužívá žádný skalpel. Je nahrazen laserovým paprskem řízeným počítačem. Tato metoda je daleko přesnější než vytváření řezů manuálně nožem či jehlou.
 • Laser umožňuje provedení vstupního řezu, otevření předního pouzdra čočky a fragmentaci čočky. Je- li potřeba, umožňuje i korekci předoperačního astigmatismu.
 • Tato metoda zaručuje daleko větší komfort pro pacienta. Poskytuje dokonalou přesnost, bezpečnost a rychlejší návrat zrakových funkcí. Operace je přísně individualizovaná na míru každému oku.
 • Špičkovou technologii ocení jak pacienti se šedým zákalem, tak i klienti, kteří podstupují refrakční výměnu čočky a implantaci prémiové čočky multifokální.
 • Uvedeným laserovým přístrojem disponuje jen několik klinik v Evropě.
 • Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění, pacient si doplácí.

Objednání a informace získáte na tel. čísle Oční kliniky Horní Počernice

tel.: +420 281 865 664

 • Prim. MUDr. Kacerovský provedl  do této doby touto technikou nejvíce  operací v ČR (2566 operací).
 • Veškeré řezy jsou prováděny pouze laserem! Pouze na stroji LenSx!
 • Dosavadní zkušenosti potvrzují výhody tohoto špičkového přístroje, jako jsou větší bezpečnost, přesnost a šetrnost nitroočního zákroku.
 • Femtofako se stává nedílnou součástí moderní operace lidské čočky.

Pro větší přesnost operačního refrakčního výsledku u pacientů s kataraktou, nebo refrakčních nitrooční operací.

 • Optimalizace plánování a průběhu vlastní operace pro každého pacienta individuálně.
 • Zobrazení – keratometrie ( zakřivení rohovky), pupilometrie (měření velikosti zornice), detekce sklerálních cév, limbu rohovky, zornice a duhovky
 • Plánování – vzorec pro kalkulaci IOL, umístění incisí, centrace IOL a označení osy rotace torické IOL pro každého pacienta
 • Navigace – centrace IOL, zobrazení os, umístění incisí, počítá s cyklotorzí. Projekce údajů do operačního mikroskopu a femtosekundového laserového systému LenSx
 • Výsledek – optimální umístění incisí, eliminace indukovaného astigmatismu u pacientů po operaci čiré nebo zkalené čočky, optimalizace efektivní polohy nitrooční IOL, především torické IOL.

Femto-Fako LenSx

Mezi klienty naší kliniky, kteří podstoupili implantaci nitrooční čočky a zároveň využili laserem asistovanou operaci Femto FAKO LenSx patří i herec a moderátor Pavel Trávníček.

Navigační systém verion

verion